Dokumenty

Dokumenty a předpisy použité při průzkumu

Zákon 106/1999Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím

žádost o poskytnutí informace

vzor žádosti o poskytnutí informace jak byla poslána jednotlivým školám

Vysvětlivky výkazu P1-04

text popisuje jednotlivé informace ve výkazu

krajská tabulka škol

seznam škol, adres a údajů z webu kraje